Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • No
 • No

  No

  होइन No (अव्य.) ‘हो’ को उल्टो, असहमति वा अस्वीकृतिसूचक शब्द । सं.– हो + (होइन) संकेत– आज विदा होइन वाक्य– आज विदा होइन ।
  No 1


  No palm