NDFN Logo

कार्यक्षेत्र

महासंघको कर्यक्षेत्र नेपालभर रहेको छ । हाल महासंघमा ४७ जिल्ला बहिरा संघहरु आवद्ध रहेका छन्

blue, green, and yellow world map

महासंघको कर्यक्षेत्र नेपालभर रहेको छ । हाल महासंघमा ४७ जिल्ला बहिरा संघहरु आवद्ध रहेका छन्

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्