भिडियो कल

सदस्य संस्था

राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका बिभिन्न जिल्लामा रहेका सदस्य संस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन् ।

wdt_ID Name Address District Province Contact
1 कोशी बहिरा संघ शनिहाट चोक–२, बिराटनगर मोरङ्ग प्रदेश १ मो. ९८६००३२१५५, ९८४२०२७३४२ दोभाषे
2 मेची बहिरा संघ चारपाने, विर्तामोड, झापा झापा प्रदेश १ मो. ९८०४९५२८६४ दोभाषे
3 उदयपुर बहिरा संघ गाईघाट, उदयपुर उदयपुर प्रदेश १ मो.९८४१३७९८१३, ९८४२८२५४३३ दोभाषे
4 भोजपुर बहिरा संघ भोजपुर न.पा.–७, भोजपुर भोजपुर प्रदेश १ मो. ९८६००९४५६५
5 ओखलढुंगा बहिरा संघ ओखलढुंगा ओखलढुंगा प्रदेश १ मोः ९८४५६०७३१४
6 धनकुटा बहिरा संघ धनकुटा न.पा. वडा नं ४ धनकुटा प्रदेश १ फोनः ०२६–५२०९३८
7 तेह्रथुम बहिरा संघ तेह्रथुम तेह्रथुम प्रदेश १ मो. ९८६००३२१४८
8 सुनसरी बहिरा संघ धरान–१६, सुनसरी सुनसरी प्रदेश १ मो. ९८६००३१८८३
9 संखुवासभा बहिरा संघ संखुवासभा संखुवासभा प्रदेश १ मो. ९८६००९३०६५
10 रौतहट बहिरा संघ रौतहट न.पा.५, गौर रौतहट प्रदेश २ मो. ९८४५०३९६७० ९८६०६७००४१
District Province
© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्