सहयोग

दोभाषे सम्पर्क

नेपाली सांकेतिक भाषाका दोभाषेहरूको सम्पर्क नम्बर यस प्रकार छ ।

wdt_ID नाम जिल्ला फोन नम्बर
जिल्ला
© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्