NDFN Logo

तालिममा सहभागिता सम्बन्धी सुचना

तल दिएकाे लिंकमा गएर सम्बन्धित प्रदेशका बहिरा युवाहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ ।

सांकेतिक भाषामा हेर्नुहोस्

SRHR तथा CSE तालिममा सहभागिताका लागि तल लिंकमा दिएको फारम भरेर बहिरा व्यक्तिहरूले सहभागिता जनाउन सक्नु हुनेछ ।

Province 4 (Gandaki Province): 26th and 27th of November 2021 Time: 11:00 am to 2 pmApplication link:http://tiny.cc/ypeercse0407
c.Province 5: 26th and 27th of November 2021Time 1:00 pm to 4:00 pmApplication link:http://tiny.cc/ypeercse05

b. Province7: 26th and 27th of November 2021 Time 3:00 pm to 6:00 pmApplication Link:http://tiny.cc/ypeercse0407

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्