NDFN Logo

,,,

समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो अभियान, भर्ना अभियान २०८० School enrollment campaign 2080

समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो अभियान, भर्ना अभियान २०८० । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाइ विद्यालय भर्ना गराैं ।

सांकेतिक भाषामा हेर्नुहोस्

अपाङ्गता भएका बालबालिकालाइ नजिककाे विद्यालयमा भर्ना गराैं ।

समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो अभियान

भर्ना अभियान २०८०

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्