NDFN Logo

प्राकृतिक प्रकोप र महामारी

प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको अवस्थामा कसरि बचाउने कसरि सचेतना अपनाउने र कसरी यसवाट बच्न सकिन्छ भन्ने वारेमा यो भिडियो सन्देश तयार गरेको हो ।

सांकेतिक भाषामा हेर्नुहोस्

प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको अवस्थामा कसरि बचाउने कसरि सचेतना अपनाउने र कसरी यसवाट बच्न सकिन्छ भन्ने वारेमा यो भिडियो सन्देश तयार गरेको हो ।

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्