NDFN Logo

महासंघका अन्य विविध प्रकाशन

  • श्रवणदृष्टिविहीनताको बारेमा जानकारी पुस्तिका
  • नेपाली साङ्केतिक भाषा ६ महिने तालीम पाठ्यक्रम र मूल्यांकन पद्धति
  • साङ्केतिक भाषा दोभाषे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
  • साङ्केतिक भाषा दोभाषे आचार संहिता
  • साङ्केतिक भाषा दोभाषे प्रयोग, सुविधा तथा तथा कोष सम्बन्धी निर्देशिका
  • नेपाली साङ्केतिक भाषाको भित्तेपात्रो
© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्