NDFN Logo

साङ्केतिक भाषाका प्रकाशनहरुः

 • पहिलो समाचार पत्र बहिरा व्यक्तिहरुको हकमा “बहिराको आवाज” प्रकाशित (१९८०)
 • पहिलो समाचार पत्र “भ्वाईस अफ डेफ” साङ्केतिक भाषामा पहिलो पटक काठमाडौं बहिरा संघले प्रकाशित गरेको थियो ।
 • साङ्केतिक भाषाको पहिलो भित्तेपात्रो २०४६
 • बहिराको आवाज २०४९ साल
 • बहिराको आवाज २०५० साल
 • ड्ड इशारा आवाज बुलेटिन २०५१ साल
 • ड्ड इशारा आवाज बुलेटिन २०५२ साल
 • बहिरा दर्पण २०५२
 • ड्ड बहिरा तथा सुस्त श्रवण परिचय एवं परिभाषा पुस्तिका २०५२
 • इशारा आवाज बुलेटिन २०५३
 • बहिरा समुदायमा नेपाली साङ्केतिक भाषा (१९९६)
 • साङ्केतिक सन्देश २०५४ प्रकाशित
 • बहिरा समाचार ९ल्भधक ीभततभच० त्रैमासिक समाचार पत्र (१९९७)
 • बहिरा ज्ञान २०५४
 • UN STANDARD RULES on the Equalization of Opportunity's for Person with Disabilities 1998
 • बहिराको आवाज २०५५
 • बहिराको आवाज बार्षिक पुस्तिका प्रकाशित २०५६
 • बहिराको आवाज बार्षिक पुस्तिका प्रकाशित २०५७
 • बहिरा तथा सुस्त श्रवण कविता संग्रह
 • “हामी बहिरा” समाचार पुस्तिका २०६२
 • बहिरा आवाज स्मारिका २०६२
 • NFDH बुलेटिन आवाज २०६७
 • NFDH बुलेटिन इशारा २०६७
© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्