सहयोग

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्थाको बिधान संशोधन कसरी गराउने?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्थाको विधान संशोधन गराउने जानकारी यस सामाग्रीमा पाइन्छ।

क) संस्थाको बिधान मा संशोधन गरि पाउँ भनि रितपूर्वकको निवेदन ।
ख) बिधान मा संशोधन गर्न साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि
ग) स्वीकृत सक्कल बिधान को प्रतिलिपि १ थान
घ) तीन महले बिधान को ३ प्रति प्रतिलिपी (संशोधन प्रस्तावितको)

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्