NDFN Logo

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्थाको बिधान संशोधन कसरी गराउने?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्थाको विधान संशोधन गराउने जानकारी यस सामाग्रीमा पाइन्छ।

क) संस्थाको बिधान मा संशोधन गरि पाउँ भनि रितपूर्वकको निवेदन ।
ख) बिधान मा संशोधन गर्न साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि
ग) स्वीकृत सक्कल बिधान को प्रतिलिपि १ थान
घ) तीन महले बिधान को ३ प्रति प्रतिलिपी (संशोधन प्रस्तावितको)

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्