NDFN Logo

बसाईँसराई दर्ता कसरी गर्ने?

बसाईँसराई दर्तासम्बन्धी जानकारी यस सामाग्रीमा पाइन्छ।

परिवार सबै बसाईसराइ गर्ने भए परिवारको मुख्य व्यक्तिले, व्यक्ति एक्लै बसाइँ सराईँ गर्ने भए व्यक्ति स्वयम्ले ।

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्