NDFN Logo

राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकाशन भएको यस आस्थाको चस्मा किताबलाइ LEARN परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रय बहिरा महासंघले नेपाली साङ्केतिक भाषामा अनुकुलन गरेको हो । यस पुस्तक बाट बालबालिकाले आधा स (स्) लागेका शब्द चिन्न, सिक्न, लेख्न र पढ्न सिक्नेछन् ।

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्