NDFN Logo

Subscribe Success

सफल भयो

हाम्रा नयाँ सुचना तथा सन्देशहरू आफ्नो ईमेलमा प्राप्त गर्नु चाहनु भएको मा धन्यवाद छ ।

हामीलाई तपाईँको सन्देश प्राप्त भईसक्यो र एउटा ईमेल पनि पठाएका छौं।

कृपया तपाईँको इमेलमा "Mailchimp" बाट कुनै ईमेल आएर बहिरा महासंघको सुचीमा बस्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला भनेको छ भने, त्यो गर्दिनु होला । अनि मात्र तपाईँको ईमेल हाम्रो सुचिमा जोडिनेछ ।


फेरी वेबसाईटको मुख्य पेजमा जानुहोस्

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्