NDFN Logo

Mobile app

Deaf Nepal

राष्ट्रिय बहिरा महासंघका समाचार, सुचना तथा बहिरा समूदायका लागि उपलब्ध सेवा सुविधाहरू सांकेतिक भाषामा राखिएको मोवाईल एप ।

मेरो संकेत

सांकेतिक भाषामा स्वर तथा व्यञ्जन वर्णका अक्षर र शब्द र साधारण कुराकानी सिकाउने मोबाईल एप ।

मेरो सिकाई

सांकेतिक भाषाको वृहत मोबाईल एप । यसमा सांकेतिक भषाका आधारभुत नियम देखि, अक्षर, शब्द, कथा, अन्तरक्रिया आदि सबै उपलब्ध छ ।
© Copyright - National Federation of the Deaf Nepal
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content