Support

What is the provision of interpreter service in television?

दोभाषे सेवाको जानकारी यस सामाग्रीमा पाइन्छ।

महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अनुदानबाट राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालमा २ जना साङ्केतिक भाषा दोभाषे उपलब्ध गराएको छ। यसका साथै केहि टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने समाचारमा पनि बहिरा नागरिकको सुचनामा पहुँच पुर्याउनका लागि साङ्केतिक भाषा दोभाषेको व्यवस्था मा सहयोग गरेको छ।

© Copyright - National Federation of the Deaf Nepal
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content