के तिलको तेलको मालिसले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ?

तिलको तेलको मालिस गर्नाले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सक्दैन । तिलको तेलले कोरोना भाइरस मार्दैन ।