के लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोना भाइरस सर्छ ?

आजको मिति सम्ममा लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन ।