के पैसा अथाव बैंकको एटिएम कार्डको माध्यम बाट फैलिन सक्छ ?

हो, कोरोना भाइरस विभिन्न सतहहरुमा केहि घण्टा देखि दिन सम्म पनि बाँच्न सक्ने भएकाले पैसा वा बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरे पछि स्यानीटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्छ ।