के कोरोना भाइरस ल्याबमा बनाएको हो ?

यो कुरा साबित गर्ने कुनै प्रमाण छैन । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार यो भाइरस पहिला चमेरा बाट सुरु भएको हो र त्यसबाट मानिसमा संक्रमण सुरु भएको हो । यो पहिलो पल्ट चिनको बुहानमा देखिएको हो ।