के दिसाबाट कोरोना भाइरस सर्दैन ?

दिसामा पनि कोरोना भाइरस हुन्छ, त्यसकारण दिसा गरेपछि राम्रो संग साबुन पानीले हात धुनु पर्छ र सफा रुमालले हात पुछ्नु पर्छ ।