के धेरै पानी पिउदा कोरोना भाइरस पिसाब संगै बगेर जान्छ ?

धेरै पानी पिउनु शरीरको लागि राम्रो हो तर धेरै पानी पिएर कोरोना भाइरसलाई मार्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन ।