के कुखुरामा कोरोना भाइरस हुन्छ ?

यस विषयमा यहि भन्ने छैन, चमेरा बाट मानिसमा सरेको भन्ने छ । तर कुखुरा लगायत अन्य पशुपन्छिको मासु खादा राम्रो संग पकाएर मात्र खानु पर्छ ।