नेपाल राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण महासंघ (NFDH)

 

धोवीधारा, काठमाडौं 

 

प्रशासनिक तथा कर्मचारी नियमावी २०६८

 
परिच्छेद – १ 
काम गर्ने अवस्था 

१. कार्यलय समय  : 

बहिरा महासंघमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरको कार्यलय समय निम्नानुसार हुनेछ । 

 

आइतवार बिहावार १० : ०० देखि ५ :००

शुक्रवार  १० :०० देखि ३ :००

 

हिउदको समयमा 

आइतवार बिहावार १० : ०० देखि ४ :००

शुक्रवार  १० :०० देखि २ :००

हिउदको कार्यलय समय मंसिर देखि माघ महिना सम्म कायम हुनेछ । 

 

खाजा समय  : २ :०० देखि २ :४५ (कारण विशेष उक्त खाजा समयमा खाजाका लागि जना नसक्ने भएमा अन्य कुनै समय ४५ मिनेट)

  •  कुनै बिषेश अवस्थामा कार्यसमिति र कर्मचारीहरुले अपसि समन्यवयमा कार्य संचालन गर्ने छन्् ।

 

२. कर्मचारी भर्ना 

बहिरा महासंघलाई कर्मचारीको आवश्कता हुंदा खुल्ला विज्ञापन सो पश्चात छनौट प्रक्रिया र अन्तर्वाताको प्रकृण अवलम्वन गरिनेछ  । कर्मभारी छनौट प्रक्रिया बहिरा महासंघको कर्मचारी छनौट नियमावलीमा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ । 

 

कर्मचारीको विवरण 

बहिरा महासंघमा कार्य गर्ने कर्मचारहरुले कर्मचारी वहाली हुने समयमा निम्न बिषयहरु समेटिने गरि पुर्ण विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

पुर्ण नाम  : 

ठेगाना  : 

घरको फोन नं  :

जन्म मिति  : 

वैवाहिक अवस्था  :  

वच्चाहरु भए सोको संख्या  : 

नागरिकताको प्रतिलिपि  :

शैक्षिक प्रमाण पत्रका प्रतिलिपिहरु  : 

 

कर्मचारीहरुको कार्य गरिरहेको अवस्थामा माथिका मध्ये कुनै जनाकारीमा फेरवदल आएमा यथास्रिघ बहिरा महासंघलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

 

३. परिक्षणकाल  : 

क) बहिरा महासंघमा छनौट भएका कर्मचारीहरुको न्यूनतम ३ महिना परिक्षणकाल हुनेछ, कर्मचारी आचरण र संस्थाको आवश्कता हेरी १ वर्ष सम्मको परिक्षणकाल हुन सक्नेछ । 

ख) परिक्षणकालको समाप्ती पश्चात कर्मचारीहरले संस्थाको अस्थाई कर्मचारीको हौसियत प्राप्त गर्नेछन । 

ग) नियुक्तिको समाप्ती पश्चात संस्था र कर्मचारी बिचको सहमतिमा पुनः नया सम्झौता गर्न सकिनेछ । 

घ) परियोजनाका कर्मचारीहरुको हकमा परियोजनाको समयावधि अनुरुप सम्झौता सम्पन्न हुनेछ । 

 

४. कार्यको विवरण । (टि.ओ.आर.)

संस्थामा काम शुरु गर्ने समयमा सबै कर्मचारीहरुलाई काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट खुल्ने गरी आफूले पूरा गर्नुपर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीको विवरण उपलब्ध गराइनेछ । 

 

५. अतिरिक्त समयमा गरिने कार्य  : 

समय, समयमा संस्थाको आवश्कता अनुरुप शनिबार वा अन्य बिदाका दिनहरुमा तथा कार्यलय समय भन्दा अन्य समयमा संस्थाको कार्य गर्न अनुरोध गर्न सकिनेछ । बहिरा महासंघले यस्ता अतिरिक्त समयको कार्यको नगदी भरपाई गर्न सक्नेछैन । तसर्थ उक्त समयको सट्टा बिदाका रुपमा वा अन्य कार्यलय समयमा विदा लिएर कटाउनु पर्नेछ, यसो गर्दा संस्थाको आवश्कतालाई ध्यान दिनु पर्नेछ । 

 

६. हाजिरी 

सम्पूर्ण कर्मचारीहरु समयमै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । कर्मचारीहरुले कार्यलय प्रवेश गरेको र कार्यलय छोडेको समय हाजिरी कापीमा हरेक दिन उल्लेख गरी हाजिरी गर्नु पर्नेछ । 

 

७. गयल 

कर्मचारीहरुले कार्यलय उपस्थित हुन नसक्ने दिन (घर विदा, विरामी विदा वा अन्य) आफनो कार्यलय प्रमुखलाई तथा कार्यलय प्रमुखले अध्यक्ष वा जिम्मेवार पदाधिकारहरुलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यदि जानकारी बिना नै कार्यलय उपस्थित नभए कर्मचारीहरुलाई अनुशासनको कार्वाहीको प्रकृया अगाडी बढाउन सकिनेछ । 

 

८. गोपनीयता 

महासंघ सम्बन्धि तथा महासंघले गोप्य भनिएका सम्पूर्ण विषयहरुमा कर्मचारीलाई उच्च तहको गोप्नीयता सर्तकता अपनाउनुपर्नेछ । कार्यक्रम अधिकृत वा सचिवालयको स्वीकृति विना यस्ता गोप्य भनिएका वा गोप्य राखिनु पर्ने विषयवस्तुहरुलाई लिखित,प्रिन्ट,चलदृष्य, अदालत, अन्य कुनै निकाय तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरु वा कुनै व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराउन पाइनेछैन ।  

परिच्छेद

आचारसंहिता 

९. पोशाक  : 

बहिरा महासंघका कर्मचारीहरु कार्यलय भित्र कार्य गर्ने समयमा तथा कायृलयको कामको शिलशिलामा कार्यलय भन्दा बाहिर जानु पर्दा भद्र पोशाकमा रहनु पर्नेछ ।  

 

१०. व्यवहार  : 

बहिरा महासंघको कामको शिलिशिलामा कार्यलय भित्र वा वाहिर कहि कसैसंग भेटघाट गर्दा आफु बहिरा महासंघको प्रतिनिधि रुपमा आएको कुरालाई स्मरण गर्दै व्यवहार प्रति सचेत रहनुपर्नेछ । महासंघका कर्मचारीहरुले कार्यलयमा आउने सदस्य संस्थाका सदस्यहरु, देशी तथा विदेशी पाहूनाहरुलाई पनि आदारका साथ व्यवहार गर्नुपर्नेछ । 

 

११. गैरविभेद

बहिरा महासंघले कुनै व्यक्तिलाई उमेर, लैंिगक तथा यौनिक अवस्था, जातीय, धार्मिक तथा अपांगताका आधारमा विभेद नगर्ने नीति अवलम्बन गर्दछ र कर्मचारीहरुबाट पनि कुनै प्रकारको विभेद नहुने आशा राख्दछ । कार्यलयमा कसैबाट पनि विभेदपुर्ण क्रियाकलाप भएमा सचेत तुल्याउन र अनुशासनको कारवार्ही प्रकृया बढाउन सकिनेछ । 

 

१२. धुम्रपान, लागुऔषध तथा मदिराजन्य सामग्रीको प्रयोग

कार्यलयमा, कार्यलयका आसपासका क्षेत्रहरुमा कर्मचारीहरुले मदिराजन्य तथा लागुऔषधहरु प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्् । कार्यलय समयमा मदिरा वा लागुऔषधको सेवन गरेर आउन पाउनेछैनन्् । यदि कर्मचारीहरु यस नियमको उल्लंघन गरिएको पाइएमा अनुशासनको कारवाही गरिनेछ । 

 

महासंघ कार्यलय धुम्रपान निषेधित क्षेत्र हो तसर्थ सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कार्यलय हाताभित्र धुम्रपान नगरिदिन हुन सचेत गराइन्छ । 

 

१३. मूल्य मान्यता 

बहिरा महासंघले उच्च मूल्य मान्यताको कदर गर्दछ र सस्थालाई सदाचारपूर्ण, भ्रष्टाचारमुक्त र इमान्दारीतापूर्वक संचालन गर्दछ । तसर्थ कर्मचारीहरुले कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार लिने दिने वा प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन पाइने छैन । आपसी सद््भाव, सम्मान, सदाचार तथा भाइचाराको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने छ । 

  

१४. राजनैतिक संलग्नता 

आङ्खनो व्यक्तिगत जीवनमा कर्मचारीहरुले कुनै पनि राजनैतिक आस्था राख्न सक्नेछन्् । तर कार्यलयको कामको शिलशिलामा तथा दिइएको जिम्मेवारी वहन गर्दा राजनैतिक क्रियाकलाप र सम्बन्ध विकास गर्ने  खालको क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउनेछैनन । 

 

१५. अन्य रोजगारी

बहिरा महासंघको कार्यलय समयमा कर्मचारीहरुले कुनै प्रकारको अन्य व्यक्तिगत सम्बन्ध र व्यक्तिगत परामर्श तथा सम्झौताहरु गर्न पाउनेछैनन । कार्यलय समय भन्दा अन्य समयमा कर्मचारीहरु अन्य रोजगारमूलक, परामर्श सम्बन्धि क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्नेछन्् । 

 

१६. मोवाइल फोनको प्रयोग

कार्यलयको छलफलको समयमा मोवाइल फोन गर्न वा साइलेन्समा राख्नु पर्नेछ ।  

 

१७. सौद्धान्तिक विचार सम्बन्धि अधिकार 

महासंघका कर्मचारीहरुले कार्य गर्ने शिलशिलामा विभिन्न सोच, योजना तथा कार्यन्वयन विधिहरु विकास गर्न सक्नेछन्् । यस्ता सोच, योजना तथा विधिहरु कर्मचारीहरुले कार्यलय छोड््ने समयमा स्वतः बहिरा महासंघको सम्पत्ति हुनेछ ।  

 

१८. सुचना प्रविधि तथा इन्टरनेटको प्रयोग 

महासंघका कर्मचारीहरुले कार्यलयमा सुचना प्रविधि तथा इन्टनेटको प्रायोग गर्दा निम्न बिषयहरुमा ध्यान दिनु पर्नेछ  : 

  •  कर्मचारीहरु अनावश्यक तथा अपाच्य साम्रगीहरु डाउनलोड गर्नु हुदैन ।
  •  कार्यलय समयमा व्यक्तिगत कार्यका लागि इन्टनेट प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्् । 
  •  अनावश्क प्रोगाम तथा भाइरस आउने तथा फैलाउने कार्य गर्न पाउनेछैनन्् । 

 

परिच्छेद

सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था

 

१९. तलव

तलव साधारणतया नगदी चेकका रुपमा प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको प्रथम हप्तामा दिइनेछ । कर्मचारीहरुले आफनो तलव बुझिलिएको भौचरमा सहि गरिदिनु पर्नेछ । 

 

२०. भ्रमण भत्ता (राष्ट्रिय) 

कर्मचरीहरुले कार्यलयको प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका भन्दा वाहिर कुनै स्थानमा भ्रमण गर्दा निम्नानुसार भत्ता पाउनेछन्् । 

  •  भ्रमणमा जाने दिनको हकमा खानवस्नका लागि प्रतिदिन रु १२०० (अक्षरेपी रु बाह्रसय मात्र) भत्ता पाउनेछन्् । 
  •  फर्किने दिनको हकमा रु ६०० (अक्षरेपी रु छसय मात्र) भत्ता पाउनेछन्् ।  
  •  यातायात खर्च यातायात टिकट बमोजिम उपलब्ध गराइने छ । 

 

२१. भ्रमण भत्ता (अन्तराष्ट्रिय)

यदि कर्मचारीहरु कार्यलय प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमण गर्नु पर्नें अवस्थामा पदाधिकारहरु वैठको निर्णय अनुसार हुनेछ । 

विदेश भ्रमण गर्नु पर्ने अवस्थामा कार्यक्रमका आयोजकले खानावस्न, यातायात सुविधा उपलब्ध नगराउने हकमा विल बमोजिम होटेल तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइने छ । खर्च गर्दा मितव्ययी तरीकाले गर्नुपर्ने छ । 

 

२२. भ्रमण खर्च सम्बन्धि व्यवस्था

कार्यालय प्रयोजनको शिलशिलामा काठमाडौंभित्र कुनै स्थानमा यात्रा गर्नु पर्ने अवस्था कर्मचारीहरुले यातायात तथा अन्य खर्चहरु महासंघबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्् । यसका लागि सानो नगदी कोषबाट पेश्की लिर्नु पर्नेछ र कार्य सकिए लगत्तै फरछयौट गर्नु पर्नेछ । 

कर्मचारीहरुले भम्रणका लागि कार्यलयको मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन्् । अन्य अवस्थामा सकेसम्म भाडाका गाडीहरुमा यात्रा गर्नुपर्नेछ, विशेष अवस्थामा  कार्यलय प्रमुखको स्वीकृतिमा ट््याक्सीको प्रयोग गर्न सकिनेछ । 

 

२३. अन्य खर्च सम्बन्धि व्यवस्था

विभिन्न समयमा महासंघका कर्मचारीहरुले कार्यलयको कामको शिलशिलामा खर्चहरु गरेका हुन सक्दछन्् । यस्ता खर्चहरु कार्यक्रम अधिकृत, लेखापाल र आवश्यक परेमा कोषाध्यक्ष, महासचिव वा अध्यक्षसंग छलफल गरि मिलान गर्न सकिनेछ । 

 

२४. दशैं भत्ता 

महासंघमा कम्तीमा १ वर्षको कार्यकाल अविछिन्न काम गरेका कमचारीलाइ तथा परियोजनको हकमा परियोजनामा भएको व्यवस्था अनुरुप एक महिनाको तलव वरावर दशैं भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । 

 

परिच्छेद

वार्षिक तथा अन्य विदा सम्बन्धि व्यवस्था

 

२५. कार्यलय वन्द रहने दिनहरु 

बहिरा महासंघले हरेक वर्ष वैशाखमा वार्षिक भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नेछ जसमा कार्यलय वन्द रहने विदाका दिनहरु उल्लेख हुनेछन्् । यस वाहेक सरकारले घोषणा गर्ने सरकारी पर्व तथा विदाका दिनहरुमा कार्यालय वन्द रहनेछ । 

 

२६. वार्षिक विदाहरु

महासंघको नियम अनुसार कर्मचारीहरुले निम्नानुसार वार्षिक विदाहरु लिन सक्नेछन्् । परियोजनाका हकमा परियोजनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ  : 

घर विदा  :  १८ दिन  

विरामी विदा  :१२ दिन 

भैपरि विदा  : ६ दिन 

क्रिया विदा  : १५ दिन (अभिभावक मध्ये आमा, बुबाको निधन भएको  अवस्थामा) 

सुत्केरी विदा  : ६० दिन (६० दिनमा सुत्केरी हुनु पुर्व १४ दिनको विदा लिन सकिनेछ) 

वेतलवी विदा  : महासंघ कर्मचारीहरलाई सकेसम्म यस्तो प्रकारको विदा बस्न अनुरोध गर्दछ तर पनि वार्षिक विदाभन्दा थप विदा लिइएको अवस्थामा सो वरावर हिसाव गरि तलवबाट कट्टा गरिनेछ । 

 

२७. विदाका लागि अनुरोध गर्ने विधि 

कर्मचारीहरु विदामा बस्नु परेको अवस्थामा विदा माग फारम भरि कार्यक्रम अधिकृत वा परियोजना प्रमुखको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । कार्यक्रम अधिकृतको हकमा महासचिव अध्यक्ष संग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । 

परिच्छेद

कार्यालय भित्रको व्यवस्था

 

२८. कार्यलय खुल्ने वा वन्द हुने समय 

साधारणतया महासंघको कार्यालय कार्यालय समय भन्दा १५ मिनेट अगाडी खोलिनेछ र कार्यालय वन्द हुने समय भन्दा १५ मिनेट पश्चात बन्द हुनेछ ।  

 

२९. कार्यालयको सामग्री प्रयोग

महासंघ सम्बन्धि कामका लागि कर्मचारीहरु विभिन्न सामनहरुको प्रयोग गर्न पाउने छन्् । यसरी कार्यलयको सामानहरु प्रयोग गर्दा मितव्ययी तरिकाबाट सकेसम्म सामान तथा मेशिनलाई हानी नहुने तरिकाहरु प्रयोग गर्नु पर्नेछ । महासंघको कुनै सामानमा कुनै प्रकारको त्रुटि, टुटफुट वा विग्रिएको पाइएमा सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक वा कार्यक्रम अधिकृतलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । कर्मचारीको लापवाहीबाट कार्यलयको समानमा हानी पुग्न गएको ठहरिएमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट नियमानुसार हानीको भरपाई गराइनेछ ।

 

३०. मोटरसाइकल  तथा कार्यालयको अन्य सवारी साधानको प्रयोग 

महासंघको मोटरसाइकल कार्यालयको कामको शिलशिलमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसरी प्रयोग गर्न दिने अवस्थामा चालक अनुमतिपत्र वाहकलाई मात्र प्रयोग गर्न दिइनेछ । मोटरसाइकल चलाउ“दा चालकले सुरक्षाको प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ र हेल्मेटको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

 

मोटरसाइकल प्रयोग गर्दा लगबुकमा रेकर्ड राख्नुपर्नेछ र मोटरसाइकलको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि प्रयोग गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीको हुनेछ । 

 

३१. कम्प्यूटर, फोटोकपी, प्रिन्टर प्रयोग 

महासंघमा रहेका कम्प्यूटर, फोटोकपी, प्रिन्टर आदि सामग्रीहरु आवश्कता अनुरुप कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यस्ता सामग्रीहरु  मितव्ययी तरिका तथा वातावरणीय पभावलाई समेत ध्यानमा राखी सचेत तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्नेछ । 

 

३२. शैक्षिक सामग्री 

महासंघको कामको शिलशिलामा आवश्यक पर्न आउन शैक्षिक सामग्रीहर जस्तै कापी, कलम आदि महासंघले कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ । यसरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउदा एउटा छुटटै लगतमा हस्ताक्षर गरि बुझिलिनु पर्नेछ । 

 

३३. काममा जोखिम मापन र सुरक्षा सचेतता 

महासंघसंग सम्बन्धित कार्य गर्दा उच्च सतकर्ता अपनाई व्यक्तिगत तथा अन्य सामानको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । कुनै कार्य गर्नु अगाडी सो कार्यमा हुन सक्ने हानी वा क्षतिको मापन गरि यदि दुर्घटना वा व्यक्तिगत वा सामानमा क्षति हुन सक्ने देखिएमा कार्यक्रम अधिकृतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

 

३४. दुर्घटना 

महासंघको कामको शिलशिलामा कुनै प्रकारको दुर्घटना भएमा कार्यक्रम अधिकृतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र सो दुर्घटना तथा सम्भव भएमा सोको कारण स्पष्ट हुने गरि दुर्घटना सम्बन्धि पुस्तिकामा रेकर्ड गरि राख्नुपर्नेछ । 

 

३५. प्राथमिक उपचार र यसका सामग्रीहरु  

महासंघमा प्राथमिक उपचारका लागि एउटा प्राथमिक उपचार सामग्री समतिको बाकस राखिनेछ । 

 

 

परिच्छेद

उजुरी तथा उजुरीउपर छानवीन 

३६. उजुरी 

यदि महासंघका कुनै कर्मचारीलाई कुनै विषयमा समस्या भएमा वा उजुरी गर्नु पर्ने भएमा सर्वप्रथम सो विषयमा कार्यक्रम अधिकृतसंग छलफल गर्नुपर्नेछ । यदि यस प्रकृयावाट पनि समस्या समाधान हुन सकेन भने समस्यालाई स्पष्ट किटान गरि सचिवालयमा लिखित उजुरी पत्र दिन सकिनेछ । सचिवालयले सो समस्याको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरि पदाधिकारी वैठकमा समेत सो विषयमा छलफल पश्चात उजुरीको लिखित जवाफ दिनेछ, जुन निर्णय अन्तिम निर्णय हुनेछ । 

 

३७. छानवीन प्रकृया 

बहिरा महासंघ कर्मचारीहरुबाट उच्च तहको कार्यगत क्षमता तथा आचरणको अपेक्षा राखिएको छ । यदि कर्मचारीहरुको कार्यगत क्षमता तथा आचरण सन्तुष्टिजनक नभएमा आवश्यक कारवाहीको प्रकृया अवलम्वन गर्न सकिनेछ । 

 

निम्न विषयहरुलाई ध्यानमा राखी कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउन सकिनेछ । : 

न्युनतम कार्यगत क्षमताको प्रदर्शनी गरेमा

महासंघको नीति तथा नियमावलीहरु स्वीकार नगरेका कियाकलाप वा कार्यमा संलग्न भएमा

नैतिक आचरणमा विवाद आउने खालका कार्य गरेमा

चोरी, डकैटी गरेमा

महासंघको गोपनीयता भंग गरेमा इत्यादी 

 

सामान्य आचरण सम्बन्धि विषयमा कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्दा, घटनाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी अनुसन्धान गरेपश्चात  कारवाही किन गरिएको भन्ने जानकारी स्पष्ट हुने गरि लिखित पत्र दिन सकिनेछ। तर अन्य ठूला प्रकृतिका नैतिक आचरण सम्बन्धि कारवाही हुदा अनुसन्धान नै नगरि सिधै कर्मचारी पदबाट वरखास्त समेत गर्न सकिनेछ । 

 

परिच्छेद

सेवाबाट छुटकारा

३८. राजीनामा 

कर्मचारीहरुले घटिमा १ महिनाको सुचना दिई महासंघको कर्मचारीबाट राजीनामा दिन सक्नेछन्् ।  

 

३९. सामग्री

महासंघबाट लगिएको समपूर्ण सामानहरु कर्मचारीले महासंघ छोड््दाको समयमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । 

 

४०. अन्तिम तलव भुक्तानी 

कर्मचारीलाई अन्तिम तलव अन्य महिना सरह सोही समयमा दिइनेछ, यसका साथै महासंघ कर्मचारी पद छोडेका कर्मचारीलाई अनुभवको प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ जसमा महासंघमा कर्मचारी रहेको समय स्पष्ट खुलाइनेछ । 

 

४१. नियमावलीको संशोधन 

महासंघले आवश्यकता अनुसार यो कर्मचारी नियमावली संशोधन गर्न सक्नेछ । 

 

 सम्बन्धि विषयमा कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्दा, घटनाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी अनुसन्धान गरेपश्चात  कारवाही किन गरिएको भन्ने जानकारी स्पष्ट हुने गरि लिखित पत्र दिन सकिनेछ। तर अन्य ठूला प्रकृतिका नैतिक आचरण सम्बन्धि कारवाही हुदा अनुसन्धान नै नगरि सिधै कर्मचारी पदबाट वरखास्त समेत गर्न सकिनेछ । 

 

परिच्छेद

सेवाबाट छुटकारा

३८. राजीनामा 

कर्मचारीहरुले घटिमा १ महिनाको सुचना दिई महासंघको कर्मचारीबाट राजीनामा दिन सक्नेछन्् ।  

 

३९. सामग्रीमहासंघबाट लगिएको समपूर्ण सामानहरु कर्मचारीले महासंघ छोड््दाको समयमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । 

 

४०. अन्तिम तलव भुक्तानी 

कर्मचारीलाई अन्तिम तलव अन्य महिना सरह सोही समयमा दिइनेछ, यसका साथै महासंघ कर्मचारी पद छोडेका कर्मचारीलाई अनुभवको प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ जसमा महासंघमा कर्मचारी रहेको समय स्पष्ट खुलाइनेछ । 

 

४१. नियमावलीको संशोधन 

महासंघले आवश्यकता अनुसार यो कर्मचारी नियमावली संशोधन गर्न सक्नेछ ।