• Financail Policy

प्रस्तावन ः
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल ९ल्ँम्ज्० को दैनिक क्रियाकलाप तथा यससंग सम्बन्धित आर्थिक कारोवारहरु सहज, छिटोछरितो, व्यवस्थित, उत्तरदायी, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाइ आर्थिक सशक्तिकरणका लागि संस्थाको विधानको परिच्छेद ८ धारा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो आर्थिक नियमावली २०६८ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । 

 

Download

 

प्रशासनिक तथा कर्मचारी नियमावी २०६८
 
परिच्छेद – १ 
काम गर्ने अवस्था 
 
१. कार्यलय सम ः 
बहिरा महासंघमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरको कार्यलय समय निम्नानुसार हुनेछ । 
 
आइतवार बिहावार १०ः ०० देखि ५ः००
शुक्रवार  १०ः०० देखि ३ः००
 
हिउदको समयमा 
आइतवार बिहावार १०ः ०० देखि ४ः००
शुक्रवार  १०ः०० देखि २ः००
हिउदको कार्यलय समय मंसिर देखि माघ महिना सम्म कायम हुनेछ । 
 
खाजा समय ः २ः०० देखि २ः४५ (कारण विशेष उक्त खाजा समयमा खाजाका लागि जना नसक्ने भएमा अन्य कुनै समय ४५ मिनेट)
  • कुनै बिषेश अवस्थामा कार्यसमिति र कर्मचारीहरुले अपसि समन्यवयमा कार्य संचालन गर्ने छन् ।

Download