Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • White
 • White

  White

  सेतो White (वि.) दुधजस्तो रङको, श्वेत । सं.– दाँत संकेत– किरिया गर्नु सेतो लगाउनु चलन वाक्य– काजकिरिया गर्दा सेतो लुगा लगाउने चलन छ ।
  White 1


  White mouth