Weekly

Weekly

साप्ताहिक Weekly (वि.) प्रत्येक हप्ताको, हप्ताभरिको, सात दिनको, साताको । सं.– हप्ता + सम्म संकेत– अमेरिका काम साप्ताहिक तलब वाक्य– अमेरिकामा काम गर्दा साप्ताहिक तलब थाप्छन् ।
Weekly 1


Weekly body