Tongue

Tongue

जिब्रो Tongue (ना.) मुखभित्र रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सक्रिय अवयव । सं.– जिब्रो न भने खान, बोल्न सक्दैन वाक्य– जिब्रो भएन भने खान, बोल्न पनि सकिँदैन ।
Tongue 1


Tongue mouth