This/is

This/is

यो This/It (सर्व.) अलिक नजिकको कुनै चिजवस्तुलाई देखाउँदा प्रयोग हुने शब्द । संकेत– यो के वाक्य– यो टेबुलमुनि राखेको के हो ?
This/is 1


This/is body