Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • That
 • That

  That

  त्यो That (सर्व.) अलिक टाढाको कुनै चिजवस्तुलाई देखाउँदा प्रयोग हुने शब्द । संकेत– त्यो रुख फल कुन वाक्य– त्यो रुखमा फलेको फल कुन हो ?
  That 1


  That body