Nowadays

Nowadays

अचेल Nowadays (क्रि.वि.) वर्तमान समयमा, हालसाल, हिजोआज, आजभोलि । सं.– समय + (अघिपछि) सं.– अचेल गाउँबाट सहर बसाइँ सर्नु वाक्य– अचेल गाउँबाट सहरमा बसाइँ सराइको दर बढेको छ ।
Nowadays 1


Nowadays pulse