Now a days

Now a days

आजभोलि Nowadays (क्रि.वि.) वर्तमान समयमा, अहिले र भोलिको समयमा, अचेल । संकेत– आजभोलि तपाईं कहाँ काम वाक्य– आजभोलि तपाईं कहाँ काम गर्नुहुन्छ ?
Now a days 1


Now a days body