Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Now
 • Now

  Now

  अहिले Now (क्रि.वि.) यस बखत, यति खेर, यही समयमा । संकेत– अहिले पाठ २ पढाउनु वाक्य– अहिले पाठ दुईको पढाइ हुनेछ ।
  Now 1


  Now body