Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Niece
 • Niece

  Niece

  भदै Niece (ना.) महिलाको दाजु वा भाइकी छोरी । सं.– महिला + भ संकेत– आज भद्रै जन्मदिन वाक्य– आज मेरी सानी भदैको जन्मदिन हो ।
  Niece 1


  Niece nose