Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Lucky
 • Lucky

  Lucky

  भाग्यमानी Lucky (वि.) सौभाग्य प्राप्त गरेको मान्छे, भाग्यवान, भाग्यशाली । सं.– भाग्य + मान्छे संकेत– अमेरिका भिसा पास ? भाग्यमानी वाक्य– अमेरिकाको भिसा लाग्यो हो ? भाग्यमानी रहेछौ !
  Lucky 1


  Lucky forehead