Just A Minute

Just A Minute

एकैछिन Just A Minute (ना.) थोरै समयको लागि, एक छिन मात्र । सं.– एक + अलिकति संकेत– एकैछिन पर्खनु वाक्य– एकैछिन पर्खनु है, म आइहाल्छु नि !
Just A Minute 1


Just A Minute body