Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Jaw
 • Jaw

  Jaw

  बंगारा Jaw (ना.) खाएको बस्तु चपाउने दुवै गालाका चेपमा तलमाथि हुने दाँत । संकेत– कीरा बंगारा दुख्नु वाक्य– कीराले खाएर बंगारा दुखेछ ।
  Jaw 1


  Jaw head