Half (Time)

Half (Time)

साढे/आधा Half (Time) (वि.) भएको संख्यामा अर्को आधासमेत जोडिएको, आधासहितको । सं.– आधा संकेत– २ साढे वाक्य– साढे दुई बज्यो ।
Half (Time) 1


Half (Time) palm