Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Good
 • Good

  Good

  राम्रो Good (वि.) हेर्दा मनपर्ने, सुन्दर, गुण, हित आदिले असल, बेस । संकेत– रक्सी नखाने बानी राम्रो वाक्य– रक्सी नखाने बानी राम्रो हो ।
  Good 1


  Good body