First Aid

First Aid

प्राथमिक उपचार First Aid (ना.) दुर्घटनास्थलमा सामान्य घाउचोटको सबभन्दा पहिले उपचार गर्नु । सं.– (+) + औषधि संकेत– प्राथमिक उपचार सामान सुरक्षित राख्नु वाक्य– प्राथमिक उपचार सामान सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
First Aid 1


First Aid palm