Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Diary
 • Diary

  Diary

  डायरी ः Diary (ना.) दिनदिनै गरिने वा गरिएका कामको टिपोट गर्न हुने एक प्रकारको कापी वा पुस्तिका । सङ्केत– डायरी लेख्नु राम्रो वाक्य– दिनहुँ डायरी लेख्नु राम्रो अभ्यास हो ।
  Diary 1


  Diary hand-up