Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Day
 • Day

  Day

  दिन Day (ना.) बिहान सूर्यको उदय भएदेखि अस्त नहोउन्जेलको अवधि । संकेत– म आउनु ३ दिन भयो वाक्य– म यहाँ आएको तीन दिन भयो ।
  Day 1


  Day head