Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Chin
 • Chin

  Chin

  चिउँडो Chin (ना.) तल्लो ओठभन्दा मुनिको अनुहारको भाग । संकेत– चिउँडो अनुहार अन्तिम भाग वाक्य– अनुहारको सबैभन्दा तल्लो भाग चिउँडो ।
  Chin 1


  Chin head