Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Brown
 • Brown

  Brown

  खैरो Brown (वि.) खयरको जस्तो रङको, फुस्रो । संकेत– खैरो काठ वाक्य– खैरो रंगको काठ ।
  Brown 1


  Brown hand-down