Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Brain
 • Brain

  Brain

  दिमाग Brain (ना.) मस्तिष्क, गिदी, मगज, बौद्धिक वा मानसिक क्षमता, विवेकशक्ति । संकेत– गल्ती धेरै किन ? दिमाग खाली वाक्य– किन धेरै गल्ती गरेको, दिमाग छैन ?
  Brain 1


  Brain top-head